INSA

מילון מונחים

מילון מונחים בנושא חדשנות ויזמות

מילון המונחים שלהלן פותח על ידי המכון הישראלי להערכת חדשנות ומבוסס על מקורות מידע מוסמכים ותקנים בינלאומיים. המילון משמש ככלי עזר למילוי סקר החדשנות הארגוני.

 
המונח העסקי אקו-סיסטם (באנגלית (Ecosystem) קיצור של מערכת אקולוגית) הוא מושג שאול מתחום הביולוגיה, המתייחס לסביבה העסקית הקשורה במוצר או בטכנולוגיה. בסביבה זאת נכללים הספקים, המשווקים, הלקוחות, נותני השירות (מתקינים, יועצים), ואף חברת פינוי הפסולת הקשורים למוצר ולטכנולוגיה.

Ecosystem

אקוסיסטם

אסטרטגיית החדשנות עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה הכללית והכיוון האסטרטגי של הארגון, ניתנת להתאמה עם חזון החדשנות ומדיניות החדשנות ומספקת מסגרת לקביעת יעדי חדשנות. אסטרטגיית חדשנות מגדירה בדרך כלל את הרציונל לעיסוק בפעילויות חדשנות ויוזמות חדשנות וכיצד פעילויות אלו צפויות לממש ערך עבור הארגון ובעלי עניין רלוונטיים. אסטרטגיית חדשנות יכולה לכלול את הבחירות שנעשו מבחינת מה ייעשה, סוגי חידושים שיש להתמקד בהם, מי יהיה מעורב מבחינת בעלי עניין, מה יידרש מבחינת משאבים, מבנים ותהליכים, מי יהיה מעורב, אחראי, מתי יושלם, וכיצד התוצאות יהיו במעקב, מדידה, הערכה, הגנה, תקשורת ותיעוד וכו'.

innovation strategy

אסטרטגית חדשנות

סט של תהליכים ופעולות שהארגון מבצע שמייצרות אינטראקציה עם העולם החיצון על מנת לקדם את החדשנות במוצרים ו/או שירותים.

External Innovation

חדשנות חוץ ארגונית

סט של תהליכים ופעולות שהארגון מבצע שמטרתן לקדם את החדשנות in house, מבחינת תהליכים, שירותים ומוצרים חדשים או משופרים.

 

Internal Innovation

חדשנות פנים ארגונית

תוכנית פעולה הקובעת מטרות או יעדים רצויים בהיקפים או בטווחי זמן משמעותיים, ואת עקרונות הפעולה להשגתם. אסטרטגיה אמורה להכיל תכנון של מערך מאורגן של פעולות בהתאם לאפשרויות, לאמצעים, וללוח זמנים, תוך פרוט שלבי ביצוע ועליה להיות נתונה לבקרה ולהערכה.

 

Strategy

אסטרטגיה

אסטרטגיה עסקית היא גיבוש דרך פעולה של יחידה עסקית, תוך התייחסות לסביבה ולעצמה, במטרה לסייע לארגון בקביעת מטרותיו, בבחירת דרכי פעולה ובמימושן. תהליך של תכנון אסטרטגי מתייחס לרוב להגדרת החזון, המטרות והיעדים, ויציע מתוך כך את האסטרטגיה: דרכי הביצוע המתוכננות להשגתם. האסטרטגיה נוגעת לטווח הארוך של היחידה העסקית, כאשר טווח התכנון האסטרטגי המקובל נע בין שנתיים לחמש שנים בהתאם לאתגרי השוק הספיציפי.

Business Strategy

אסטרטגיה עסקית

ישות חדשה או שונה, מימוש או חלוקה מחדש של ערך. החידוש והערך הם יחסיים, ונקבעים על ידי, תפיסת הארגון ובעלי עניין רלוונטיים. חדשנות יכולה להיות מוצר, שירות, תהליך, דגם, שיטה וכו'.

 

Innovation

חדשנות

קרויה גם “זמישות” (זריזות וגמישות). זוהי יכולתו של ארגון לנצל באופן מתמשך את ההזדמנויות הנוצרות עקב השינויים והשיבושים בשוק, על ידי קיום היכולת הפנימית לצפות ולהגיב במהירות למתרחש באותם שווקים, במטרה להשיג יתרון תחרותי

 

Strategic Agility

גמישות אסטרטגית

תמונת עתיד מיטבית, בטווח 5-10 שנים, אותה ארגון או עסק שואף להשיג. החזון מתבסס על היעוד ומטרות העל של הארגון, הוא אחד מעמודי התווך של האסטרטגיה, מספק לעסק מיקוד וכיוון ברור.

 

Vision

חזון

מיתוג הוא תהליך של מתן משמעות לארגון, לחברה, למוצרים או לשירותים ספציפיים על ידי יצירה ועיצוב של מותג במוחם של הצרכנים.

 

Branding

מיתוג

מרחב שבו ארגונים מכל סוג שהוא מקימים מעבדות או חללים עבור מייקרים (makerspaces) בקמפוסים שלהם. לעתים קרובות, תאגידים משתמשים במרכז חדשנות כדי להציג את החידושים שלהם או מוצרים חדשים לעובדים, משקיעים או אפילו לקוחות. בנוסף, כמרחבים לחדשנות, מרכזי חדשנות כוללים בדרך כלל את הטכנולוגיות והכלים העדכניים ביותר שבהם העובדים יכולים להשתמש כדי להתנסות או לחזור על הרעיונות שלהם או לראות כיצד הם עשויים ליישם את הטכנולוגיות בעסקים שלהם. מרכז חדשנות משמש גם כחלל שבו אנשים יכולים להתכנס ושבו חשיבה עיצובית לחדשנות יכולה להתרחש ישירות, כלומר הוא נועד לארח מפגשי סיעור מוחות, ספרינטים עיצוביים או סדנאות חדשנות

Innovation Center

מרכז חדשנות

מדדים על פיהם אומד הארגון את רמת ביצועיו. אלו יכולים להיות מדדים כלכליים ולא-כלכליים. KPI משמש כדי להעריך את המצב הנוכחי של העסק ולקבוע דרכי פעולה. מקובל לבחון באמצעותו פעילויות שקשה לכמת את מידת תרומתן לארגון כגון פיתוח מנהיגות, מחויבות לארגון, רמת שביעות רצון וכדומה. המדדים אשר נקבעים כ-KPI, הם על פי רוב יעדים אסטרטגיים של הארגון ולכן שונים מארגון לארגון ועוזרים לכמת את התקדמות הארגון לעבר מטרותיו האסטרטגיות.

Key Performance Indicators

KPI

חדשנות במודל עסקי היא האמנות של שיפור יתרון ויצירת ערך על ידי ביצוע שינויים בו-זמניים – ותומכים הדדית – הן בהצעת הערך של הארגון ללקוחות והן במודל ההפעלה הבסיסי שלו.

 

Business model innovation

חדשנות במודל עסקי

הצגה בשוק של סחורות ושירותים חדשים או משופרים משמעותית ביחס ליכולות קודמות. מטרת החדשנות היא לשפר את יעילות המוצר ואיכותו ולהגדיל בכך את תועלתו של הלקוח.

Product / service innovation

חדשנות במוצר / שירות

חדשנות בתהליכים מתייחסת ליישום שיטת ייצור או אספקה חדשה או משופרת באופן משמעותי (כולל שינויים משמעותיים בטכניקות, בציוד ו/או בתוכנה).

Process Innovation

חדשנות בתהליך

אוסף מתואם ומנוהל של שינויים עסקיים/ארגוניים משמעותיים, הנובעים מרתימת ויישום טכנולוגיות דיגיטליות, במטרה להתאים את הארגון לעשיית עסקים בעידן הדיגיטלי ולשפר את ביצועיו העסקיים

Digital Transformation

טרנספורמציה דיגיטלית

חשיבה מערכתית כחשיבה, המתמקדת ביחסי הגומלין שבין מרכיביה של מערכת מורכבת, ובינם לבין גורמים בסביבה המשימתית, בהקשר של השגת מטרה מוגדרת. חשיבה מערכתית מנתחת את מרכיבי המערכת המורכבת, את קשרי הגומלין ואיכותם, בוחנת את רמת המגוון של הכוחות הפועלים ואת רמת הדינאמיות של הסביבה.

System Thinking

חשיבה מערכתית


מגדיר היכן המוצר (פריט או שירות) עומד ביחס לאחרים המציעים מוצרים ושירותים דומים בשוק, כמו כן נלקחת בחשבון גם דעתו של הצרכן

Positioning

מיצוב

תוכנית עבור חברות הזנק (סטארט-אפים) בתחילת דרכן. האקסלרטור מסייע לחברות בתחומים שונים, כגון ייעוץ טכני ומשפטי, פיתוח מוצר, חשיפה למנטורים, למשקיעים ולקוחות, במטרה להוות ״מאיץ״ לקידום תהליכים בחברה.

 

Accelerator

אקסלרטור

מערכת ניהול חדשנות היא קבוצה של אלמנטים הקשורים זה בזה ומקיימים אינטראקציה, המכוונים למימוש ערך. סט הקשרים מספק מסגרת משותפת לפיתוח ויישום של יכולות חדשנות, הערכת ביצועים והשגת התוצאות המיועדות.

 

Disruptive Innovation

מערכת ניהול חדשנות

מצב של חוסר מידע, הבנה או ידע

uncertainty

אי ודאות

ניהול בהקשר של חדשנות. ניהול חדשנות יכול לכלול ביסוס חזון חדשנות, אסטרטגיית חדשנות, מדיניות חדשנות ויעדי חדשנות, הגדרת מבנים ארגוניים ותהליכי חדשנות להשגת יעדים אלה באמצעות תכנון, תמיכה, תפעול, הערכת ביצועים ושיפור.

 

innovation management

ניהול חדשנות

פעילות בנושא חדשנות. פעילויות חדשנות יכולות להיות מתוכננות או לא מתוכננות. פעילויות חדשנות מכוונות באופן ישיר או עקיף לחדשנות. לא כל פעילויות החדשנות מביאות לחדשנות.

 

innovation activity

פעילות חדשנות

תהליך בנוגע לחדשנות. תהליכי חדשנות בדרך כלל מתוכננים ומבוצעים בתנאים מבוקרים למימוש ערך. ניתן להגדיר תהליכי חדשנות כך שיתאימו ליוזמות חדשנות. תהליכי חדשנות נועדו לנהל אי ודאות במטרה לייצר חדשנות כיעד עיקרי. לא כל תהליכי החדשנות מביאים לחדשנות. תהליך חדשנות מורכב ממספר פעילויות חדשנות. דוגמאות לתהליכי חדשנות הן זיהוי הזדמנויות, יצירה ואימות של מושגים ופיתוח ויישום של פתרונות. ניתן ליישם תהליכי חדשנות בתוך ארגון או בין ארגונים, כגון חדשנות שיתופית, רשתות או אקוסיסטם.

innovation process

תהליך חדשנות

ישות חדשה. המצאה צריכה להיות חדשה במובן שהיא לא הייתה קיימת בעבר. המצאה נוצרת והיא בדרך כלל תוצאה של עבודה אינטלקטואלית. המצאה יכולה להיות מוצר, שירות, מודל תהליך, שיטה וכו'.

Invention

המצאה

המונח העסקי אקו-סיסטם (באנגלית (Ecosystem) קיצור של מערכת אקולוגית) הוא מושג שאול מתחום הביולוגיה, המתייחס לסביבה העסקית הקשורה במוצר או בטכנולוגיה. בסביבה זאת נכללים הספקים, המשווקים, הלקוחות, נותני השירות (מתקינים, יועצים), ואף חברת פינוי הפסולת הקשורים למוצר ולטכנולוגיה.

Ecosystem

אקוסיסטם

חזון בהקשר של חדשנות. ככלל, חזון החדשנות תואם את החזון הכולל של הארגון ומספק מסגרת לקביעת אסטרטגיית חדשנות, מדיניות חדשנות ויעדי חדשנות.

Innovation Vision

חזון חדשנות

מדיניות בנושא חדשנות. ככלל, מדיניות החדשנות עולה בקנה אחד עם המדיניות הכוללת של הארגון, ניתנת ליישרה עם חזון החדשנות ומספקת מסגרת לקביעת אסטרטגיית חדשנות ויעדי חדשנות. עקרונות ניהול החדשנות יכולים להוות בסיס לקביעת מדיניות חדשנות

Innovation Policy

מדיניות חדשנות

יעדי החדשנות מבוססים על אסטרטגיית החדשנות ומדיניות החדשנות של הארגון. יעדי חדשנות מוגדרים בדרך כלל עבור פונקציות, רמות, יוזמות ותהליכים רלוונטיים בארגון.

 

innovation objectives

יעדי חדשנות

חדשנות פתוחה פירושה שילוב ושימוש ברעיונות פנימיים וחיצוניים יחד כדי לקדם פיתוח של טכנולוגיות חדשות. רעיונות חיצוניים משמשים יחד עם אלה הפנימיים. חדשנות פתוחה מדגישה את חשיבות היחסים בין המשרד לשותפיו החיצוניים.

 

Open Innovation

חדשנות פתוחה

מערך פעילויות מתואמות המכוונות לחדשנות. יוזמת חדשנות יכולה להיות בלתי פורמלית או מבוקרת רשמית ויכולה ללבוש צורה של פרויקט, תוכנית או כל סוג אחר של גישה. יוזמת חדשנות יכולה להיות מיושמת על ידי תהליכי חדשנות אחד או יותר. המטרות וההיקף של יוזמת חדשנות יכולים להשתנות ולהתעדכן, ככל שהיוזמה מתקדמת. ניתן להפסיק יוזמה או להשהות אותה או להעביר את התפוקה שלה ליוזמות, פרויקטים או תוכניות אחרות. לא כל היוזמות מביאות לחידושים. סט של יוזמות חדשנות יכול ליצור פורטפוליו חדשנות

innovation initiative

יוזמת חדשנות

קבוצה של יוזמות חדשנות המקובצות יחד. בפורטפוליו של יוזמות חדשנות העבודות אינן בהכרח תלויות זו בזו או קשורות ישירות. פורטפוליו חדשנות משמש בדרך כלל כדי להקל על ניהול יוזמות חדשנות.

 

Innovation Portfolio

פורטפוליו חדשנות

תהליך של יצירה, שיתוף ופיתוח רעיונות ומושגים. הרעיונאות הוא בדרך כלל חלק מתהליכי חדשנות.

Ideation

רעיונאות

כלי נגישות

Powered by - Wemake