INSA

המכון הישראלי להערכת חדשנות

הערכת ומדידת תהליכי חדשנות בשיטות מתקדמות על פי סטנדרטים בינלאומיים.

ייעוד המכון

INSA מסייעת לארגונים ועסקים מכלל התעשיות בישראל לקדם חדשנות, באמצעות הטמעת סטנדרטים בינלאומיים, מדידה בשיטות מתקדמות, וניהול שיטתי של תהליכי חדשנות אסטרטגיים.

תחום החדשנות הארגונית בישראל ובעולם מתפתח ומתרחב בעשורים האחרונים.

כדי לשמר את רמת החדשנות ואף לעבור לשלב הצמיחה הבא, נדרשים ניהול מסודר, סטנדרטים ברורים ומדידה והערכת חדשנות ברמה הלאומית.

חדשנות נתפסת, שלא בצדק, כשייכת בעיקר לעולמות היזמות הטכנולוגית וההייטק. מטרת המכון היא להרחיב את תפיסת החדשנות בישראל ולסייע לארגונים מכלל התעשיות בישראל לקדם תהליכי חדשנות.

בשיתוף פעולה איתנו:

תהליכי מדידה והערכת החדשנות הכרחיים לניהול אפקטיבי והובלת הארגון בבטחה לעתיד.

פעילות המכון מתמקדת בשלושה ערוצים עיקריים:

מדידת והערכת וחדשנות

שיפור והאצת תהליכי חדשנות

הרצאות והסמכות בנושא חדשנות

צור קשר


המלצות מלקוחות ושותפים שלנו

כלי נגישות

Powered by - Wemake